Θέση:
Πρόεδρος Δρ. Σταμάτιος Κιούφης
Διεύθυνση:
Ostendorfstr. 2, 40239 Düsseldorf