Θέση:
Πρόεδρος: Ευθαλία Καραχρήστου
Διεύθυνση:
Deutschland
Τηλέφωνο:
02103 29 81 28