Θέση:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Απατζίδης
Διεύθυνση:
Düsseldorf
Deutschland
Τηλέφωνο:
0211 76 18 84