Θέση:
Πρόεδρος: Δρ. Κωνσταντίνος Ζερβός
Διεύθυνση:
Düsseldorf
Deutschland
Τηλέφωνο:
0157- 56 01 53 79