Θέση:
Πρόεδρος: Βαγγέλης Αθανασίου
Διεύθυνση:
Düsseldorf
Deutschland
Τηλέφωνο:
0211- 9216670
Κινητό:
0173-5395706