Θέση:
Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαδόπουλος
Διεύθυνση:
Düsseldorf
Deutschland
Τηλέφωνο:
0211-59852444