Θέση:
Πρόεδρος: Ζαχαριά Γεωργία
Διεύθυνση:
Griechische Gemeinde Düsseldorf
Postfach: 10 26 18, 40017 Düsseldorf

Düsseldorf
Deutschland
Τηλέφωνο:
0162-48 95 981