Θέση:
Επικεφαλής Σύμβουλος: Ιάκωβος Κολλάρος
Διεύθυνση:
Grafenberger Allee 128a
Düsseldorf
40227
Deutschland
Τηλέφωνο:
0211 68 78 50 15