Διεύθυνση:
Flughafen Düsseldorf
Terminal B, Eingang 2
Düsseldorf
Deutschland
Τηλέφωνο:
0211 42 16 840 και 0211 42 16 844
Φαξ:
0211 42 16 85 97