Θέση:
Διευθύντρια η κ. Βλάχου Βασιλική
Διεύθυνση:
Heerdter Sandberg 12
Düsseldorf
40549
Deutschland
Τηλέφωνο:
0211 55 11 14