Θέση:
Διευθυντής ο κ. Βουδρισλής Νικόλαος
Διεύθυνση:
Lacombletstr. 9
Düsseldorf
40239
Deutschland
Τηλέφωνο:
0211- 76 06 689
Φαξ:
0211- 16 75 098