Θέση:
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο:
Διεύθυνση:
Πρόεδρος: Μπότσου Ευαγγελία. Τηλ.: 0157-30289095, evangelia-botsou@yahoo.de
Düsseldorf
Deutschland
Τηλέφωνο:
0157-30289095