Κάθε Σάββατο Εσπερινός ώρα 18.00 (Χωρίς δήλωση)
(Η συμμετοχή στις παρακάτω Θ. Λειτουργίες είναι δυνατή ΜΟΝΟ με δήλωση
στο τηλέφωνο 0162-7065258 Δευτέρα ως Παρασκευή από ώρα 16.00 ως 18.00)

ΑκολουθίαΗμερ/νίαΏρα
Θ. Λειτουργία 04.12.20 18.00 - 19.00
Θ. Λειτουργία 06.12.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Θ. Λειτουργία 12.12.20 10.00 - 11.00
Θ. Λειτουργία 13.12.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Ι. Εξομολόγηση (χωρίς δήλωση) 19.12.20 17.00 - 20.00
Θ. Λειτουργία 20.12.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Ι. Ευχέλαιο 23.12.20 17.00 - 18.00
Μ. Ώρες - Θ. Λειτουργία 24.12.20 09.00 - 11.30
Θ. Λειτουργία 24.12.20 18.00 - 19.30
Όρθρος - Θ. Λειτουργία 25.12.20 06.00 - 08.00
 Θ. Λειτουργία 25.12.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Θ. Λειτουργία 26.12.20 10.00 - 11.00
 Θ. Λειτουργία  27.12.20  09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
.: