Κάθε Σάββατο Εσπερινός ώρα 18.00 (Χωρίς δήλωση)
(Η συμμετοχή στις παρακάτω Θ. Λειτουργίες είναι δυνατή ΜΟΝΟ με δήλωση
στο τηλέφωνο 0162-7065258 Δευτέρα ως Παρασκευή από ώρα 16.00 ως 18.00)

ΑκολουθίαΗμερ/νίαΏρα
Θ. Λειτουργία 06.09.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Θ. Λειτουργία 08.09.20 10.00 -11.00
Θ. Λειτουργία 13.09.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Θ. Λειτουργία 14.09.20 10.00 - 11:00
Εσπερινός 18.09.20 18:00 - 19:00
Θ. Λειτουργία - Χειροτονία Διακόνου 19.09.20 09.00 - 11.30
Θ. Λειτουργία 20.09.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12.00
Θ. Λειτουργία 25.09.20 18.00 - 20.00
Θ. Λειτουργία 27.09.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00