Κάθε Σάββατο Εσπερινός ώρα 18.00
Στις 02-04, 06, 07 και 09-13 Αυγούστου, Ιερή Παράκληση ώρα 19.00 (Χωρίς δήλωση)
(Η συμμετοχή στις παρακάτω Θ. Λειτουργίες είναι δυνατή ΜΟΝΟ με δήλωση στο τηλέφωνο 0162-7065258 Δευτέρα ως Παρασκευή από ώρα 16.00 ως 18.00)

ΑκολουθίαΗμερ/νίαΏρα
Θ. Λειτουργία 02.08.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Θ. Λειτουργία 06.08.20 10.00 -11.00
Θ. Λειτουργία 09.08.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Εσπερινός - Θ. Λειτουργία 14.08.20 19.00 - 21:00
Θ. Λειτουργία (Χωρίς δήλωση) 15.08.20 09:00 - 11:00
Θ. Λειτουργία 16.08.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Θ. Λειτουργία 23.08.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Θ. Λειτουργία 29.08.20 10.00 - 11.00
Θ. Λειτουργία 30.08.20 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00