Τα αναγνώσματα του 2017.

 


Ιανουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰανουαρίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Κολ 2,8-12 Λκ 2,20-21
καὶ 40-52 
ΣΤ΄  γ΄
6 Τίτ 2,11-14καὶ 3,4-7 Μτθ 3,13-17 ἑορτῆς -
7 Πρξ 19,1-8 Ἰωάν 1,29-34 ἑορτῆς -
8 Ἐφ 4,7-13 Μτθ 4,12-17 Ζ' δ΄
15 Κολ 3,4-11 Λκ 17,12-19 Η' πλ. α΄
22 Α΄Τιμ 4,9-15 Λκ 19,1-10 Θ' πλ.β΄
29 Β΄Κορ 6,16-7,1 Μτθ 15,21-28 Ι΄ βαρύς

 


Φεβρουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἑβρ 7,7-17 Λκ 2,22-40 ἑορτῆς -
5 Β΄Τιμ 3,10-15 Λκ 2,22-40 ἑορτῆς -
12 Α΄Κορ 6,12-20 Λκ 15,11-32 Α΄ α΄
19 Α΄Κορ 8,8-9,2 Μτθ 25,31-46 Β΄ β΄
26 Ρωμ 13,11-14,4 Μτθ 6,14-21 Γ΄ γ΄

 


Μάρτιος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5 Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40 Ἰωάν 1,44-52 Δ΄ δ΄
12 Ἑβρ 1-10-2,3 Μκ 2,1-12 ε΄ πλ. α΄
19 Ἑβρ 4,14-5,6 Μκ 8,34-9,1 ΣΤ΄ πλ. β΄
25 Ἑβρ 2,11-18 Λκ 1,24-38 ἑορτῆς -
26 Ἑβρ 6,13-20 Μκ 9,17-31 Ζ΄ βαρύς΄

 


Ἀπρίλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἑβρ 9,11-14 Μκ 10,32-45 Η΄ πλ. δ΄
8 Ἑβρ 12,28-13,8 Ἰωάν 11,1-45 ἑορτῆς -
9 Φλπ 4,4-9 Ἰωάν 12,1-18 ἑορτῆς -
16 Πρξ 1,1-8 Ἰωάν 1,1-17 Β΄ -
21 Πρξ 3,1-8 Ἰωάν 2,12-22 ἑορτῆς -
23 Πρξ 12,1-11 Ἰωάν 20,19-31 Α΄ -
30 Πρξ 6,1-7 Μκ 15,43-16,8 Δ ' β΄


Μάιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7 Πρξ 9,32-42 Ἰωάν 5,1-15 Ε΄ -
10 Πρξ 14,6-18 Ἰωάν 7,14-30 ἑορτῆς -
14 Πρξ 11,19-30 Ἰωάν 4,5-42 Ζ΄ δ΄
21 Πρξ 26,1 καὶ 12-20 Ἰωάν 9,1-38 Η΄ πλ.α΄
25 Πρξ 1,1-12 Λκ 24,36-53 ἑορτῆς -
28 Πρξ 20,16-18 καὶ 28-36 Ἰωάν 17,1-13 Ι΄ πλ.β΄


Ἰούνιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4 Πρξ 2,1-11 Ἰωάν 7,37-52 καὶ 8,12 ἑορτῆς -
5 Ἐφ 5,8-19 Μτθ 18,10-20 ἑορτῆς -
11 Ἑβρ 11,33-12,2 Μτθ 10,32-33, 37-38 καὶ 19,27-30  Α΄ πλ. δ΄
18 Ρωμ 2,10-16 Μτθ 4,18-23 Β΄ α΄
25 Ρωμ 5,1-10 Μτθ 6,22-33 Γ΄ β΄
29 Β΄Κορ 11,21-12,9 Μτθ 16,13-19 ἑορτῆς -
30 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 9,36-10,8 ἑορτῆς -


Ἰούλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου 

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἑβρ 9,1-7 Μτθ 5,5-13 Δ΄ γ΄
9 Ρωμ 10,1-10 Μτθ 8,28-9,1 Ε΄ δ΄
16 Τιτ 3,8-15 Μτθ 5,14-19 ΣΤ΄ πλ.α΄
23 Ρωμ 15,1-7 Μτθ 9,27-35 Ζ΄ πλ.β΄
30 Α΄Κορ 1,10-17 Μτθ 14,14-22 Η΄ βαρύς


Αύγουστος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6 Β΄Πτρ 1,10-19 Μτθ 17,1-9 ἑορτῆς -
13 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 17,14-23 Ι΄ α΄
15 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ἑορτῆς -
20 Α΄Κορ 9,2-12 Μτθ 18,23-35 ΙΑ΄ β΄
27 Α΄Κορ 15,1-11 Μτθ 19,16-26 Α΄ γ΄
29 Πρξ 13,25-32 Μκ 6,14-30 - -

Σεπτέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Α΄Τιμ 2,1-7 Λκ 4,16-22 ἑορτῆς -
3 Α΄Κορ 16,13-24 Μτθ 21,33-42 Β΄ δ΄
8 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ἑορτῆς -
10 Γαλ 6,11-18 Ἰωάν 3,13-17 Γ΄ πλ. α΄
14 Α΄Κορ 1,18-24 Ἰωάν 19,6-11, 13-20, 25-28 καὶ 30-35 ἑορτῆς -
17 Γαλ 2,16-20 Μκ 8,34-9,1 Δ΄ πλ. β΄
24 Β΄Τιμ 3,10-15 Λκ 5,1-11 Ε΄ βαρύς

Ὀκτώβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Β΄Κορ 6,16-7,1 Λκ 6,31-36 ΣΤ΄ πλ. δ΄
8 Β΄Κορ 9,6-11 Λκ 7,11-16 Ζ΄ α΄
15 Τίτ 3,8-15 Λκ 8,5-15 Η΄ β΄
22 Γαλ 1,11-19 Λκ 8,27-39 Θ΄ γ΄
28 Ἑβρ 9,1-7 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
ἑορτῆς -
29 Γαλ. 2,16-20 Λκ 9,41-56 Ι΄ δ΄

Νοέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5 Γαλ 6,11-18 Λκ 16,19-31 ΙΑ΄ πλ.α΄
8 Ἑβρ 2,2-10 Λκ 10,16-21 ἑορτῆς -
12 Β΄Κορ 9,6-11 Λκ 10,25-37 Α΄ πλ. β΄
19 Ἐφ 2,14-22 Λκ 12,16-21 Β΄ βαρύς
21 Ἑβρ 9,1-7 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
ἑορτῆς -
26 Ἐφ 4,1-7 Λκ 18,18-27 Γ΄ πλ. δ΄
30 Α΄Κορ 4,9-16 Ἰωάν 1,35-52 ἑορτῆς -

Δεκέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3 Ἐφ 5,8-19 Λκ 18,35-43 Δ΄ α΄
10 Ἐφ 6,10-17 Λκ 13,10-17 Ε΄ β΄
17 Κολ 3,4-11 Λκ 14,16-24 καὶ Μτθ 22,14 ΣΤ΄ γ΄
24 Ἑβρ 11,9-10 καὶ 32-40 Μτθ 1,1-25 Ζ΄ δ΄
25 Γαλ 4,4-7 Μτθ 2,1-12 ἑορτῆς -
26 Γαλ 1,11-19 Μτθ 2,13-23 ἑορτῆς -
31 Β΄Τιμ 4,5-8 Μκ 1,1-8 Η΄ πλ. α΄